Nasjonal konferanse om tolking i barnevernet 9. november 2018

Tolking i barnevernet: lønner det seg?

Tid: 9. november 2018           08:30-15:30

Sted: IMDis hovedkontor

Adresse: Tollbugata 20, Oslo

Stortinget har vedtatt barnevernsreformen som gir kommunene større ansvar for barnevernet. Det betyr også ansvar for bestilling av tolketjenester som muliggjør effektivt arbeid med minoritetsspråklige familier. Det finnes en god del misoppfatninger blant offentlige tolkebrukere omkring hva kvalitet i tolkede samtaler er, hvordan kan man være sikker på at kommunikasjonen via tolk fungerer og hvordan får man tak i tjenester av god kvalitet. Konferansen tar for seg myter og realiteter om bruk av tolk og konferansedeltakere får innsikt som gjør dem bedre utrustet til å ta avgjørelser som gjelder organisering av tolkebestilling på.

 

Målgruppen for konferansen er ledere og ansatte i barnevernet på kommunalt, fylkes- og statlig nivå med ansvar for å utarbeide gode rutiner for bestilling av tolk samt personer som bruker tolk i arbeidet med minoritetsspråklige familier. Andre interesserte er også velkomne, men deltakere fra målgruppen prioriteres i tilfelle plassmangel. Det er plass til 80 deltakere i konferanselokalet.

Foredragsholderne er representanter fra fagfeltet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og bruker- og interesseorganisasjoner.

 

Påmelding

Sikr deg plass på den aller første konferansen om tolking i barnevernet i regi av Norsk tolkeforening i samarbeid med Bufdir og IMDi!

Dersom du ønsker å delta, men ikke har anledning til å komme til Oslo denne dagen, kan du melde seg på online sanntidsdeltakelse. Oppgi ønsket form for deltakelse i registreringen.

Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn spørsmål og problemstillinger rundt bruk av tolk i barnevernet og fylkesnemdas for barnevern og sosiale saker arbeid på forhånd slik at innleggene kan spesialtilpasses for å gi deltakerne mest mulig utbytte.

Klikk her for å melde deg på.

Påmeldingsfrist: 26.10.2018

Deltakeravgift

  • Konferansedeltakelse er gratis
  • Det serveres kaffe, te og lunsj
  • Eventuell reise og overnatting besørges av deltakerne

Har du spørsmål? Kontakt Urszula Srebrowska, Nestleder i Norsk tolkeforening tel. 458 52 431, eller Kate Berg, statsautorisert tolk tel. 917 55 919.

E-post: styret@tolkeforeningen.no

Program

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Fredag 9. november 2018

08:30 Registrering og kaffe

09:00 Åpning av konferansen.

Ved Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Norsk tolkeforening

09:10 Snakker vi med hverandre eller forbi hverandre?

Erfaringer med og forventninger til bruk av tolk i institusjonelle samtaler. Skildringer fra begge sider av bordet.

Fagpersonens perspektiv ved Aslaug Skjold Unhjem fra Bjerke barneverntjeneste

Minoritetsspråkliges perspektiv ved Helene Hodneland Sæle, ungdomskonsulent i Norges Døveforbund Ungdom

09:30  Slik gjør vi det nå: Bruk av tolk i norske barneversninstitusjoner – resultater fra nyeste forskning.

Ved Professor Berit Berg, Institutt for samfunnsforskning ved NTNU.

10:15 Er dette virkelig så vanskelig? Hva slags tolk trenger du? Om viktigheten av presisjon og kvalitet i tolkingen. Hva er god nok tolking i barnevernet?

Ved Hilde Fiva Buzungu, Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

11:00-11:45 Lunsj

11:45 Er dette en tolk? Offentlige kvalifiseringstiltak for tolker og Nasjonalt Tolkeregister. Hvordan skal man vite om den som kom på oppdrag er faktisk en tolk? Er det en måte å skille mellom gode og dårlige tolker før man bestiller tjenesten?

Ved Maria Wattne, rådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet, og

Leonardo Doria de Souza, Tolkeseksjonen ved Integrering- og Mangfoldsdirektoratet.

12:05 Er vi så forskjellige? Hvordan kan kulturbarrieren påvirke barnevernsarbeid. Er det noe hjelp få? Bruken av såkalte «kulturtolker» og «linkarbeidere» i kontakt med minoritetsfamilier.

Av Ariana Guilherme Fernandez, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Oslo Met og Signe Ylvisaker, førstelektor, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

12:30 Sparer vi oss til fant? Bruke penger eller spare penger – hva er kostnadseffektive løsninger.

Hva koster det å ikke bruke tolk? Ved Hanne Løfsnes, leder for Tolkeseksjonen, IMDi,

Hva koster det å overlate tolkeformidlingen til private aktører? Er anbud en effektiv måte å bestille tolketjenester? Ved Urszula Srebrowska, nestleder for Norsk tolkeforening.

13:00 Tolketjenester – marked eller texas?

Hvordan fungerer tolkemarkedet, har vi for mange eller for få tolker der ute?

Ved Norsk Tolkeforening

13:20 Teknologien: venn eller fiende? Fjerntolking: fordeler, ulemper og huskeregler.

Ved Jessica Pedersen Belisle Hansen, doktorgradsstipendiat, MultiLing Senter for flerspråklighet, UiO.

13.50 – 14:05 Kaffepause

14:05 Tolking i barnevernet – Veien videre. Presentasjon av vellykket organisering av tolketjenester. Tips om løsninger som passer for barneverntjenestene. Rekruttering, bestilling og oppgjør.

Tolkesentralen ved Signhild Nilsen, teamleder

Prøveprosjekt tolkebestilling for Oslo tingrett og Oslo politidistrikt ved prosjektleder Nina Gulbrandsen, Oslo tingrett

PROKUS-prosjektet ved Elizabeth Langeland Gracia, Stovner barneverntjeneste

15:00 Oppsummerende paneldebatt med spørsmål fra publikum.

15:30 Avslutning