Nytt styre i NTF

Styret har da hatt første styremøte den 2. mai 2018 og styrevervene har blitt fordelt på de respektive styremedlemmene:

Leder: Alexandra Therese Solaas
Nestleder: Urszula Srebrowska
Sekretær: Hanne Gulliksrud
Økonomiansvarlig: Ilse M Dalheim
Vara økonomiansvarlig: Mar Gueye
Informasjonsansvarlig: Karin Henderson
Vara informasjonsansvarlig: Renata Kristensen
Medlemsansvarlig: Dolf Coppes
Vara medlemsansvarlig: Homeira Taheri
Styremedlem med spesialkompetanse: Klaaspeter Kuperus
Vara spesialkompetanse: Marit Holten

Neste styremøte er avtalt mot slutten av måneden.

NTFs årsmøte 2018

Årsmøte i Norsk tolkeforening ble avholdt 28. april 2018. Nyvalgt leder er Alexandra Therese Solaas. Oversikt over styremedlemmer og verv kommer så snart styret har konstituert seg. Konstituerende styremøte avholdes onsdag 2. mai.